RP 38/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om taxitrafik samt förslag till lag om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om taxitrafik

Stadfäst

02.03.2007

Ikraftträdande

01.08.2007

Författningssamlingen
217/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

Stadfäst

02.03.2007

Ikraftträdande

01.08.2007

Författningssamlingen
218/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om taxitrafik

2. Lag om ändring av lagen om tillståndspliktig trafik på väg

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Avdelningschef Cavén

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.04.2006

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.04.2006 Avslutats PR 42/2006
Beslut

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 34/2006 rd
Klart

15.12.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

18.12.2006

Plenarprotokoll
PR 135/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 11.01.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.01.2007 Avbrutits PR 140/2006
12.01.2007 Avslutats PR 141/2006 3
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.01.2007 Avslutats PR 142/2006
???istuntopoytakirjan_sivu???

20

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.02.2007

​​​​