RP 39/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av inkomstskattelagen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av inkomstskattelagen

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1220/1999
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av inkomstskattelagen

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1221/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av inkomstskattelagen

2. Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av inkomstskattelagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Överdirektör Arvela

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.09.1999 Avförts PR 46/1999
08.09.1999 Avförts PR 47/1999
09.09.1999 Avförts PR 49/1999
10.09.1999 Avslutats PR 50/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 25/1999 rd
Klart

01.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.12.1999

Plenarprotokoll
PR 105/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 4.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 108/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 109/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.1999 Avförts PR 123/1999
10.12.1999 Avslutats PR 125/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.12.1999

​​​​