RP 39/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sjömanspensioner samt till ändring av pensionslagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

01.10.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
884/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

01.10.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
885/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

01.10.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
886/2004
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

Stadfäst

01.10.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
887/2004
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

Stadfäst

01.10.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
888/2004
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

Stadfäst

01.10.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
889/2004
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

Stadfäst

01.10.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
890/2004
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

Stadfäst

01.10.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
891/2004
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för företagare

Stadfäst

01.10.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
892/2004
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

01.10.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
893/2004
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

01.10.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
894/2004
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

Stadfäst

01.10.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
895/2004
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av folkpensionslagen

Stadfäst

01.10.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
896/2004
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 15 b § i familjepensionslagen

Stadfäst

01.10.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
897/2004
Beslut

Godkänts

15. Lag om betalning av fordringar som innehas av de pensionsanstalter som övertagit försäkringsbestånd av Pensionsförsäkringsaktiebolaget Kansa

Stadfäst

01.10.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
898/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

2. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

3. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

4. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

5. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

6. Lag om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

7. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

8. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

9. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för företagare

10. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

11. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

12. Lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

13. Lag om ändring av folkpensionslagen

14. Lag om ändring av 15 b § i familjepensionslagen

15. Lag om betalning av fordringar som innehas av de pensionsanstalter som övertagit försäkringsbestånd av Pensionsförsäkringsaktiebolaget Kansa

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Haikarainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.04.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.04.2004 Avslutats PR 38/2004
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 11/2004 rd
Klart

03.06.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 3-15 godkänns utan ändringar och att 64 a § och ikraftträdandebestämmelsen i lagförslag 1 samt 10 c § i lagförslag 2 godkänns med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

04.06.2004

Plenarprotokoll
PR 70/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 08.06.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.06.2004 Avslutats PR 71/2004 6
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.2004 Avslutats PR 75/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.09.2004

​​​​