RP 4/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av strafflagen

Stadfäst

14.10.1999

Ikraftträdande

01.12.1999

Författningssamlingen
951/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av strafflagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Törnqvist

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.05.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.05.1999 Avslutats PR 20/1999
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 2/1999 rd
Klart

10.09.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.09.1999

Plenarprotokoll
PR 54/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 21.9.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.09.1999 Avslutats PR 55/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.09.1999 Avslutats PR 56/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.09.1999 Avslutats PR 59/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

28.09.1999

​​​​