RP 40/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2000

(Budgeten 2000)

1. Statsbudgeten för 2000

Ikraftträdande

01.01.2000

Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Statsbudgeten för 2000

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Budgetchef Viherkenttä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.09.1999 Avbrutits PR 42/1999
07.09.1999 Avbrutits PR 46/1999
08.09.1999 Avbrutits PR 47/1999
09.09.1999 Avbrutits PR 49/1999
10.09.1999 Avslutats PR 50/1999

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 33/1999 rd
Klart

10.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att förslaget till statsbudget för 2000 godkänns med ändringar, att uttalanden 1-16 godkänns, att budgetmotionerna BM 227, 263, 318, 421, 767, 929 och 982/1999 rd godkänns, att budgetmotionerna BM 1-226, 228-262, 264-317, 319-420, 422-766, 768-928, 930-981 och 983-1042/1999 rd förkastas, att budgeten tillämpas från och med den 1 januari 2000, och att riksdagen beslutar publicera statsbudgeten för 2000 i Finlands författningssamling.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 4/1999 rd
Klart

28.09.1999

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande åsikt

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 6/1999 rd
Klart

01.10.1999

Trafikutskottets utlåtande
TrUU 6/1999 rd
Klart

05.10.1999

Utrikesutskottets utlåtande
UtUU 8/1999 rd
Klart

05.10.1999

Framtidsutskottets utlåtande
FrUU 1/1999 rd
Klart

06.10.1999

Arbetspolitiska utskottets utlåtande
ApUU 6/1999 rd
Klart

07.10.1999

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 4/1999 rd
Klart

07.10.1999

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 13/1999 rd
Klart

08.10.1999

Lagutskottets utlåtande
LaUU 7/1999 rd
Klart

08.10.1999

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 8/1999 rd
Klart

08.10.1999

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 3/1999 rd
Klart

08.10.1999

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande åsikt

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.12.1999

Plenarprotokoll
PR 126/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 14.12.1999.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.12.1999 Avbrutits PR 128/1999
15.12.1999 Avbrutits PR 129/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Obs!

Allmänna debatten har avslutats.
Huvudtitel 21: godkänts i enlighet med statsutskottets betänkande.
Huvudtitel 22: allmänna debatten har avslutats, behandlingen avbrutits.
Huvudtitel 23: godkänts i enlighet med statsutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 24-26: allmänna debatten har avslutats, behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.12.1999 Avbrutits PR 130/1999 1-22
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Obs!

Huvudtitlarna 22, 24-28: godkänts i enlighet med statsutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 29-31: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.12.1999 Avbrutits PR 131/1999 1-85
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Obs!

Huvudtitlarna 29-31: godkänts i enlighet med statsutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 32-35: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.
Huvudtitel 36: godkänts i enlighet med statsutskottets betänkande.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.12.1999 Avslutats PR 132/1999 1-73
Förtroendeomröstning Plenarprotokoll
PR 132/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Utskottets betänkande godkändes.

Obs!

Huvudtitlarna: 32-35: godkänts i enlighet med statsutskottets betänkande.
Avdelningarna 11-15: godkänts i enlighet med statsutskottets betänkande.
Detaljmotiveringen och allmänna motiveringen har godkänts i enlighet med statsutskottets betänkande.

Riksdagens skrivelse

Datum

18.12.1999

Skrivelse
RSk 29/1999 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden

Ämnesord

​​​​