RP 41/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen angående fullmakter för statsrådet att uppta lån år 2000

1. Angående fullmakter för statsrådet att uppta lån år 2000

Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Angående fullmakter för statsrådet att uppta lån år 2000

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Nuutinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.09.1999 Avförts PR 46/1999
08.09.1999 Avförts PR 47/1999
09.09.1999 Avförts PR 49/1999
10.09.1999 Avslutats PR 50/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 19/1999 rd
Klart

12.11.1999

Förslag till beslut

Se betänkandet

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

12.11.1999

Plenarprotokoll
PR 89/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 16.11.1999.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.11.1999 Avslutats PR 90/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Utskottets betänkande godkändes.

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.11.1999

​​​​