RP 41/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

24.04.2009

Ikraftträdande

01.05.2009

Författningssamlingen
278/2009
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Päivänsalo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

27.03.2009

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.04.2009 Avslutats PR 34/2009
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 9/2009 rd
Klart

02.04.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.04.2009

Plenarprotokoll
PR 35/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.4.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.04.2009 Avslutats PR 36/2009
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.04.2009 Avslutats PR 37/2009
???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.04.2009

​​​​