RP 42/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 § inkomstskattelagen för gårdsbruk

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 13 § inkomstskattelagen för gårdsbruk

Stadfäst

29.10.1999

Ikraftträdande

01.11.1999

Författningssamlingen
982/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 13 § inkomstskattelagen för gårdsbruk

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Sarkko

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.09.1999 Avslutats PR 51/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 8/1999 rd
Klart

05.10.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.10.1999

Plenarprotokoll
PR 65/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 7.10.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.10.1999 Avslutats PR 67/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.10.1999 Avslutats PR 68/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.1999 Avslutats PR 74/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.10.1999

​​​​