RP 43/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Energimarknadsverket

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om Energimarknadsverket

Stadfäst

11.02.2000

Ikraftträdande

01.08.2000

Författningssamlingen
507/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om Energimarknadsverket

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Överinspektör Valtonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.09.1999 Avförts PR 46/1999
08.09.1999 Avförts PR 47/1999
09.09.1999 Avförts PR 49/1999
10.09.1999 Avslutats PR 50/1999
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 12/1999 rd
Klart

23.11.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.11.1999

Plenarprotokoll
PR 97/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 25.11.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.11.1999 Avslutats PR 98/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.11.1999 Avslutats PR 99/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avslutats PR 100/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

30.11.1999

​​​​