RP 43/2011 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

11.11.2011

Ikraftträdande

01.12.2011

Författningssamlingen
1136/2011
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen

Stadfäst

11.11.2011

Ikraftträdande

01.12.2011

Författningssamlingen
1137/2011
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

2. Lag om ändring av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Salo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

30.09.2011

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.10.2011 Avslutats PR 45/2011
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 5/2011 rd
Klart

14.10.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

20.10.2011

Plenarprotokoll
PR 56/2011 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.10.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.10.2011 Avslutats PR 57/2011
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.10.2011 Avslutats PR 59/2011
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

31.10.2011

Referenser till EU-dokument

​​​​