RP 44/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om sjömanspensioner

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

Stadfäst

12.11.1999

Ikraftträdande

31.12.1999

Författningssamlingen
1043/1999
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

Stadfäst

12.11.1999

Ikraftträdande

31.12.1999

Författningssamlingen
1044/1999
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

12.11.1999

Ikraftträdande

31.12.1999

Författningssamlingen
1045/1999
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

12.11.1999

Ikraftträdande

31.12.1999

Författningssamlingen
1046/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

2. Lag om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

3. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

4. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Jokinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.09.1999 Avslutats PR 51/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 10/1999 rd
Klart

30.09.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.10.1999

Plenarprotokoll
PR 64/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 6.10.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.10.1999 Avslutats PR 65/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.10.1999 Avslutats PR 67/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.1999 Avslutats PR 74/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.10.1999

​​​​