RP 44/2003 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tryggande av jämlikhet samt ändring av vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om likabehandling

Stadfäst

20.01.2004

Ikraftträdande

01.02.2004

Författningssamlingen
21/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om minoritetsombudsmannen

Stadfäst

20.01.2004

Ikraftträdande

01.02.2004

Författningssamlingen
22/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 2 kap. 2 § arbetsavtalslagen

Stadfäst

20.01.2004

Ikraftträdande

01.02.2004

Författningssamlingen
23/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av sjömanslagen

Stadfäst

20.01.2004

Ikraftträdande

01.02.2004

Författningssamlingen
24/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av 11 § statstjänstemannalagen

Stadfäst

20.01.2004

Ikraftträdande

01.02.2004

Författningssamlingen
25/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av 12 § lagen om kommunala tjänsteinnehavare

Stadfäst

20.01.2004

Ikraftträdande

01.02.2004

Författningssamlingen
26/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om tryggande av jämlikhet

2. Lag om ändring av lagen om minoritetsombudsmannen

3. Lag om ändring av 2 kap. 2 § arbetsavtalslagen

4. Lag om ändring av sjömanslagen

5. Lag om ändring av 11 § statstjänstemannalagen

6. Lag om ändring av 12 § lagen om kommunala tjänsteinnehavare

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Kröger

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.09.2003

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.09.2003 Avbrutits PR 58/2003
17.09.2003 Avförts PR 59/2003
18.09.2003 Avslutats PR 60/2003
Beslut

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 7/2003 rd
Klart

28.11.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1-6 godkänns med ändringar och att två uttalanden godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

28.11.2003

Plenarprotokoll
PR 102/2003 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 02.12.2003.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.12.2003 Avslutats PR 103/2003
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.12.2003 Avslutats PR 107/2003 3
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

14.01.2004

Referenser till EU-dokument

​​​​