Riksdagsärenden RP 44/2010

RP 44/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till personalfondslag och lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Personalfondslag

Stadfäst

05.11.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
934/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 19 § i lagen om samarbete inom företag

Stadfäst

05.11.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
935/2010
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 8 kap. 7 § i lagen om andelslag

Stadfäst

05.11.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
936/2010
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga affärsverk

Stadfäst

05.11.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
937/2010
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Stadfäst

05.11.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
938/2010
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 11 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen

Stadfäst

05.11.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
939/2010
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 70 § i lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

05.11.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
940/2010
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 78 § i lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

05.11.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
941/2010
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 68 § i lagen om kommunala pensioner

Stadfäst

05.11.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
942/2010
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 19 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

05.11.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
943/2010
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 35 b § i lagen om olycksfallsförsäkring

Stadfäst

05.11.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
944/2010
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Personalfondslag

2. Lag om ändring av 19 § i lagen om samarbete inom företag

3. Lag om ändring av 8 kap. 7 § i lagen om andelslag

4. Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga affärsverk

5. Lag om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

6. Lag om ändring av 11 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen

7. Lag om ändring av 70 § i lagen om pension för arbetstagare

8. Lag om ändring av 78 § i lagen om sjömanspensioner

9. Lag om ändring av 68 § i lagen om kommunala pensioner

10. Lag om ändring av 19 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

11. Lag om ändring av 35 b § i lagen om olycksfallsförsäkring

Lämnats till riksdagen

Datum

09.04.2010

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Kangasperko

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

09.04.2010

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.04.2010 Avslutats PR 36/2010 8
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 6/2010 rd
Klart

17.09.2010

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen i propositionen men 19 och 66 § i lagförslag 1 med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

21.09.2010

Plenarprotokoll
PR 86/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.9.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
22.09.2010 Avslutats PR 87/2010 11
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
28.09.2010 Avslutats PR 90/2010 8
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.10.2010