RP 45/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 7 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

Stadfäst

22.10.1999

Ikraftträdande

01.12.1999

Författningssamlingen
964/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 7 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Könkkölä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.09.1999 Avslutats PR 52/1999
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 3/1999 rd
Klart

24.09.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

29.09.1999

Plenarprotokoll
PR 60/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 30.9.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.09.1999 Avslutats PR 62/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.10.1999 Avslutats PR 63/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.10.1999 Avslutats PR 67/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.10.1999

​​​​