RP 48/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en åtgärdsmodell för sysselsättning och omställningsskydd

(Förslag till tilläggsbudgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av arbetsavtalslagen

Stadfäst

23.06.2005

Ikraftträdande

01.07.2005

Författningssamlingen
456/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om samarbete inom företag

Stadfäst

23.06.2005

Ikraftträdande

01.07.2005

Författningssamlingen
457/2005
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

Stadfäst

23.06.2005

Ikraftträdande

01.07.2005

Författningssamlingen
458/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

23.06.2005

Ikraftträdande

01.07.2005

Författningssamlingen
459/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

23.06.2005

Ikraftträdande

01.07.2005

Författningssamlingen
460/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av 11 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen

Stadfäst

23.06.2005

Ikraftträdande

01.07.2005

Författningssamlingen
461/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av arbetsavtalslagen

2. Lag om ändring av lagen om samarbete inom företag

3. Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

4. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

5. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

6. Lag om ändring av 11 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Kangasperko

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.04.2005

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.04.2005 Avslutats PR 45/2005
Beslut

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 6/2005 rd
Klart

03.06.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 och 6 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 och 3-5 godkänns med ändringar, och att tre uttalanden godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.06.2005

Plenarprotokoll
PR 67/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till andra plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.06.2005 Avbrutits PR 68/2005
08.06.2005 Avslutats PR 69/2005 3-8
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.06.2005 Avslutats PR 72/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.06.2005

​​​​