RP 5/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om betalningsöverföringar

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om betalningsöverföringar

Stadfäst

28.07.1999

Ikraftträdande

14.08.1999

Författningssamlingen
821/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om betalningsöverföringar

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Könkkölä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.05.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.05.1999 Avslutats PR 20/1999
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 2/1999 rd
Klart

25.05.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

28.05.1999

Plenarprotokoll
PR 27/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 1.6.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.06.1999 Avslutats PR 28/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.06.1999 Avslutats PR 29/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.06.1999 Avslutats PR 32/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.06.1999

Referenser till EU-dokument

​​​​