RP 50/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § lagen om rehabilitering av frontveteraner

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 5 § lagen om rehabilitering av frontveteraner

Stadfäst

05.11.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1024/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 5 § lagen om rehabilitering av frontveteraner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Myllynpää

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.09.1999 Avslutats PR 51/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 7/1999 rd
Klart

21.09.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

22.09.1999

Plenarprotokoll
PR 56/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 24.9.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.09.1999 Avslutats PR 58/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.09.1999 Avslutats PR 59/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.10.1999 Avslutats PR 63/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

01.10.1999

​​​​