RP 50/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition om ändring av alkohollagen (RP 24/2001 rd)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av alkohollagen

Stadfäst

30.08.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
764/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av alkohollagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Paaso

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

16.04.2002

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.04.2002 Avslutats PR 43/2002
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 9/2002 rd
Klart

28.05.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändring.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

29.05.2002

Plenarprotokoll
PR 68/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 30.05.2002.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.05.2002 Avslutats PR 70/2002
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.06.2002 Avslutats PR 72/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Kombinerad behandling

RP 24/2001 rd

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

26.06.2002

​​​​