RP 51/2008 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om undersökning kring de händelser i Jokela skolcenter som ledde till dödsfall

(Lex Jokela)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om undersökning kring vissa händelser som ledde till dödsfall

Stadfäst

31.10.2008

Ikraftträdande

04.11.2008

Författningssamlingen
662/2008
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om undersökning kring de händelser i Jokela skolcenter som ledde till dödsfall

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Manninen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

16.05.2008

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.05.2008 Avslutats PR 56/2008
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 13/2008 rd
Klart

15.10.2008

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.10.2008

Plenarprotokoll
PR 94/2008 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.10.2008.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.10.2008 Avslutats PR 95/2008
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.10.2008 Avslutats PR 98/2008
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkning till 7 § 1 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

28.10.2008

​​​​