RP 52/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 5 § lagen om skuldebrev och av vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 5 § lagen om skuldebrev

Stadfäst

22.10.1999

Ikraftträdande

01.11.1999

Författningssamlingen
958/1999
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 23 § lagen om arbetsavtal

Stadfäst

22.10.1999

Ikraftträdande

01.11.1999

Författningssamlingen
959/1999
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 19 § sjömanslagen

Stadfäst

22.10.1999

Ikraftträdande

01.11.1999

Författningssamlingen
960/1999
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 5 § lagen om återkrävande av mervärdesskatteåterbäring hos kommunerna

Stadfäst

22.10.1999

Ikraftträdande

01.11.1999

Författningssamlingen
961/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 5 § lagen om skuldebrev

2. Lag om ändring av 23 § lagen om arbetsavtal

3. Lag om ändring av 19 § sjömanslagen

4. Lag om ändring av 5 § lagen om återkrävande av mervärdesskatteåterbäring hos kommunerna

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Laajanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.09.1999 Avslutats PR 56/1999
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 7/1999 rd
Klart

29.09.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.09.1999

Plenarprotokoll
PR 62/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 1.10.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.10.1999 Avslutats PR 63/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.10.1999 Avslutats PR 64/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.10.1999 Avslutats PR 68/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.10.1999

​​​​