RP 53/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2000

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2000

Stadfäst

29.10.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
983/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2000

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Överinspektör Niiranen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.09.1999 Avslutats PR 55/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 10/1999 rd
Klart

05.10.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.10.1999

Plenarprotokoll
PR 65/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 7.10.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.10.1999 Avslutats PR 67/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.10.1999 Avslutats PR 68/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.1999 Avslutats PR 74/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.10.1999

​​​​