RP 56/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

Stadfäst

05.11.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1012/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Norbäck

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.09.1999 Avslutats PR 55/1999
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 3/1999 rd
Klart

07.10.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.10.1999

Plenarprotokoll
PR 72/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.10.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.10.1999 Avslutats PR 73/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.1999 Avslutats PR 74/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

29

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.10.1999 Avslutats PR 78/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.10.1999

​​​​