Riksdagsärenden RP 57/2012

RP 57/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om betalningsvillkor i kommersiella avtal, lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar och vissa lagar som har samband med dem

Beslut

1. Lag om betalningsvillkor i kommersiella avtal

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
30/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
31/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av räntelagen

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
32/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 44 § i lagen om försäkringsavtal

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
33/3013
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 8 § i jordlegolagen

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
34/2013
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 35 § i lagen om hyra av bostadslägenhet

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
35/2013
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 28 § i lagen om hyra av affärslokal

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
36/2013
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 1 § i lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
37/2013
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av lagen om verkställighet av skatter och avgifter

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
38/2013
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 3 § i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
39/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

11. Lag om ändring av 12 § i lagen om fastighetsförrättningsavgift

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
40/2013
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 38 § i lagen om olycksfallsförsäkring

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
41/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

13. Lag om ändring av 164 § i lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
42/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

14. Lag om ändring av 25 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
43/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

15. Lag om ändring av 123 § i lagen om pension för företagare

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
44/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

16. Lag om ändring av 146 § i lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

18.01.2013

Ikraftträdande

16.03.2013

Författningssamlingen
45/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om betalningsvillkor i kommersiella avtal

2. Lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar

3. Lag om ändring av 4 och 12 a § i räntelagen

4. Lag om ändring av 44 § i lagen om försäkringsavtal

5. Lag om ändring av 8 § i jordlegolagen

6. Lag om ändring av 35 § i lagen om hyra av bostadslägenhet

7. Lag om ändring av 28 § i lagen om hyra av affärslokal

8. Lag om ändring av 1 § i lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare

9. Lag om ändring av lagen om verkställighet av skatter och avgifter

10. Lag om ändring av 3 § i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

11. Lag om ändring av 12 § i lagen om fastighetsförrättningsavgift

12. Lag om ändring av 38 § i lagen om olycksfallsförsäkring

13. Lag om ändring av 164 § i lagen om pension för arbetstagare

14. Lag om ändring av 25 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

15. Lag om ändring av 123 § i lagen om pension för företagare

16. Lag om ändring av 146 § i lagen om sjömanspensioner

Lämnats till riksdagen

Datum

07.06.2012

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Antila

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.06.2012

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.06.2012 Avslutats PR 64/2012 3
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 14/2012 rd
Klart

20.11.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 4-9 och 11 utan ändringar och godkänner lagförslag 1-3, 10 och 12-16 med ändringar.

Utlåtanden

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 32/2012 rd
Klart

14.06.2012

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

21.11.2012

Plenarprotokoll
PR 114/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2012.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
22.11.2012 Avslutats PR 115/2012 5
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
27.11.2012 Avslutats PR 117/2012 11
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Referenser till EU-dokument

​​​​​​​