RP 6/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om påförande av accis, av mervärdesskattelagen, av 9 § tullagen samt av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om påförande av accis

Stadfäst

24.06.1999

Ikraftträdande

01.07.1999

Författningssamlingen
762/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av mervärdesskattelagen

Stadfäst

24.06.1999

Ikraftträdande

01.07.1999

Författningssamlingen
763/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 9 § tullagen

Stadfäst

24.06.1999

Ikraftträdande

01.07.1999

Författningssamlingen
764/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Stadfäst

24.06.1999

Ikraftträdande

01.07.1999

Författningssamlingen
765/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om påförande av accis

2. Lag om ändring av mervärdesskattelagen

3. Lag om ändring av 9 § tullagen

4. Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Virtaranta

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.05.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.05.1999 Avslutats PR 20/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 1/1999 rd
Klart

08.06.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det fjärde lagförslaget godkänns utan ändringar, att det första lagförslaget i övrigt godkänns enligt propositionen men 20 § med ändringar, att det andra lagförslaget i övrigt godkänns enligt propositionen men 70 § med ändringar och att det tredje lagförslaget i övrigt godkänns enligt propositionen men 9 § med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.06.1999

Plenarprotokoll
PR 32/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 9.6.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.06.1999 Avslutats PR 33/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.06.1999 Avslutats PR 35/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.1999 Avförts PR 36/1999
15.06.1999 Avslutats PR 37/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.06.1999

​​​​