RP 61/2011 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av statstjänstemannalagen

Stadfäst

01.03.2013

Ikraftträdande

01.04.2013

Författningssamlingen
177/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av statstjänstemannalagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Äijälä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.10.2011

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.10.2011 Avförts PR 49/2011
11.10.2011 Avförts PR 50/2011
12.10.2011 Avförts PR 51/2011
13.10.2011 Avslutats PR 52/2011
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 25/2012 rd
Klart

14.12.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget enligt propositionen men 57 § och ikraftträdandebestämmelsen med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.02.2013

Plenarprotokoll
PR 4/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.2.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2013 Avförts PR 5/2013
12.02.2013 Avslutats PR 6/2013
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.02.2013 Avslutats PR 10/2013
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.02.2013

​​​​