RP 63/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivares socialskyddsavgift för 2000

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Beslut

Återtagits

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Återtagits

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sjukförsäkringspremie, sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift för 2000

2. Lag om ändring av 1 och 16 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Rossi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.09.1999 Avslutats PR 55/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Lagstiftningsordning

Proposition

66 § riksdagsordningen