RP 64/1998 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om revidering av lagstiftningen gällande finansiering av arbetslöshetsförmåner

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1) Lag om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

24.07.1998

Ikraftträdande

01.09.1998

Författningssamlingen
555/1998
Beslut

Godkänts med ändringar

2) Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Stadfäst

24.07.1998

Ikraftträdande

01.09.1998

Författningssamlingen
556/1998
Beslut

Godkänts med ändringar

3) Lag om ändring av 37 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

24.07.1998

Ikraftträdande

01.09.1998

Författningssamlingen
557/1998
Beslut

Godkänts

4) Lag om ändring av 30 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

Stadfäst

24.07.1998

Ikraftträdande

01.09.1998

Författningssamlingen
558/1998
Beslut

Godkänts med ändringar

5) Lag om ändring av 12 § lagen om försök med alterneringsledighet

Stadfäst

24.07.1998

Ikraftträdande

01.09.1998

Författningssamlingen
559/1998
Beslut

Godkänts

6) Lag om ändring av 4 § lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden

Stadfäst

24.07.1998

Ikraftträdande

01.09.1998

Författningssamlingen
560/1998
Beslut

Godkänts

7) Lag om ändring av 12 c § lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

24.07.1998

Ikraftträdande

01.09.1998

Författningssamlingen
561/1998
Beslut

Godkänts

8) Lag om ändring av 3 § lagen om statens pensionsfond

Stadfäst

24.07.1998

Ikraftträdande

01.09.1998

Författningssamlingen
562/1998
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om finansiering av arbetslöshetsförmåner

2) Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

3) Lag om ändring av 37 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

4) Lag om ändring av 30 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

5) Lag om ändring av 12 § lagen om försök med alterneringsledighet

6) Lag om ändring av 4 § lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden

7) Lag om ändring av 12 c § lagen om pension för arbetstagare

8) Lag om ändring av 3 § lagen om statens pensionsfond

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Hakkola

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.05.1998

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.05.1998 Avslutats PR 62/1998

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 11/1998 rd
Klart

10.06.1998

Förslag till beslut

Godkänts med ändringar

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.06.1998

Plenarprotokoll
PR 83/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.06.1998 Avförts PR 87/1998
11.06.1998 Avslutats PR 88/1998

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.06.1998 Avslutats PR 89/1998 3, 4
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.06.1998 Avslutats PR 91/1998 10

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.06.1998

Godkända uttalanden

Uttalande/-n, ShUB, 1

​​​​