RP 64/2008 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands Bank

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om Finlands Bank

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
850/2008
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om Finlands Bank

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Laajanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

23.05.2008

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.05.2008 Avslutats PR 58/2008
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 23/2008 rd
Klart

28.11.2008

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.12.2008

Plenarprotokoll
PR 116/2008 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2008.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.2008 Avslutats PR 117/2008
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.2008 Avbrutits PR 121/2008
10.12.2008 Avslutats PR 123/2008 6
???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

12.12.2008

​​​​