RP 65/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 2 § lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig

Stadfäst

05.11.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1025/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 2 § lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Myllynpää

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.09.1999 Avslutats PR 56/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 8/1999 rd
Klart

24.09.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

29.09.1999

Plenarprotokoll
PR 60/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 30.9.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.09.1999 Avslutats PR 62/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.10.1999 Avslutats PR 63/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.10.1999 Avslutats PR 67/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.10.1999