RP 68/2007 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om deponering och förvaring av kulturmaterial och vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om deponering och förvaring av kulturmaterial

Stadfäst

28.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1433/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om Nationella audiovisuella arkivet

Stadfäst

28.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1434/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 25 § i universitetslagen

Stadfäst

28.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1435/2007
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av upphovsrättslagen

Stadfäst

28.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1436/2007
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om deponering och förvaring av kulturmaterial

2. Lag om Nationella audiovisuella arkivet

3. Lag om ändring av 25 § i universitetslagen

4. Lag om ändring av 16 b och 16 c § i upphovsrättslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Waldén

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

13.09.2007

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.09.2007 Avförts PR 49/2007
19.09.2007 Avförts PR 50/2007
20.09.2007 Avförts PR 51/2007
21.09.2007 Avslutats PR 52/2007
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 11/2007 rd
Klart

29.11.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 3 och 4 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 godkänns enligt propositionen men 7, 9, 13, 15, 22 och 24 § med ändringar och att lagförslag 2 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2007

Plenarprotokoll
PR 90/2007 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 03.12.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.2007 Avslutats PR 91/2007
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.12.2007 Avslutats PR 95/2007
???istuntopoytakirjan_sivu???

18

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

20.12.2007

​​​​