RP 69/2007 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska skolan i Helsingfors

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om Europeiska skolan i Helsingfors

Stadfäst

28.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1463/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om Europeiska skolan i Helsingfors

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Lahtinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

13.09.2007

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.09.2007 Avförts PR 49/2007
19.09.2007 Avförts PR 50/2007
20.09.2007 Avförts PR 51/2007
21.09.2007 Avslutats PR 52/2007
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

18

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 10/2007 rd
Klart

29.11.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns enligt propositionen men 2, 11, 15, 20 och 21 § med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2007

Plenarprotokoll
PR 90/2007 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 03.12.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.2007 Avslutats PR 91/2007
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.12.2007 Avslutats PR 95/2007
???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

20.12.2007

​​​​