RP 7/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tryckbärande anordningar och lag om ändring av kärnenergilagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om tryckbärande anordningar

Stadfäst

27.08.1999

Ikraftträdande

29.11.1999

Författningssamlingen
869/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av kärnenergilagen

Stadfäst

27.08.1999

Ikraftträdande

29.11.1999

Författningssamlingen
870/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om tryckbärande anordningar

2. Lag om ändring av kärnenergilagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Tarnanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.05.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.05.1999 Avslutats PR 20/1999
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 4/1999 rd
Klart

10.06.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det första och andra lagförslaget godkänns utan med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.06.1999

Plenarprotokoll
PR 35/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.6.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.1999 Avslutats PR 36/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.1999 Avslutats PR 37/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.06.1999 Avslutats PR 40/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.06.1999

Referenser till EU-dokument

​​​​