RP 71/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 29 § lagen om skatteredovisning och 21 § och 124 § inkomstskattelagen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 12 och 29 § lagen om skatteredovisning

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1342/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 21 § inkomstskattelagen

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1343/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

3. Lag om temporär ändring av 12 § lagen om skatteredovisning

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1344/1999
Beslut

Godkänts

4. Lag om temporär ändring av 124 § inkomstskattelagen

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1345/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 12 och 29 § lagen om skatteredovisning

2. Lag om ändring av 21 och 124 § inkomstskattelagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Laanterä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

24.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.09.1999 Avslutats PR 59/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 26/1999 rd
Klart

01.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det första lagförslaget i övrigt godkänns utan ändringar men 12 § 1 och 6 mom. med ändringar, att det andra lagförslaget godkänns med ändringar, att riksdagen godkänner ett uttalande och att lagmotionerna 164/1999 rd och 166/199 rd avböjs.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.12.1999

Plenarprotokoll
PR 105/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 4.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avbrutits PR 108/1999
07.12.1999 Till stora utskottet PR 110/1999 14
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad och ärendet remitterades till stora utskottet.

Utskottsbehandling

Stora utskottet

Betänkande

Stora utskottets betänkande
StoUB 1/1999 rd
Klart

08.12.1999

Förslag till beslut

Stora utskottet föreslog instämmande i förslaget till uttalande i statsutskottets betänkande och i förslaget om att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas, att lagförslagen i statsutskottets betänkande godkänns utan ändringar, och att två nya lagförslag godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.1999 Avförts PR 115/1999
08.12.1999 Avbrutits PR 116/1999
09.12.1999 Avslutats PR 118/1999 1, 2
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från stora utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.1999 Avslutats PR 126/1999 5, 6
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.12.1999

Andra samtidigt behandlade ärenden