RP 72/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 och 12 § lagen om temporärt skattestöd för hushållsarbete

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 10 och 12 § lagen om temporärt skattestöd för hushållsarbete

Stadfäst

26.11.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1061/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 10 och 12 § lagen om temporärt skattestöd för hushållsarbete

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Laanterä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

24.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.09.1999 Avslutats PR 59/1999
Beslut

Ärendet remitterades till arbetspolitiska utskottet.

Samtidig debatt
???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Utskottsbehandling

Arbetspolitiska utskottet

Betänkande

Arbetspolitiska utskottets betänkande
ApUB 2/1999 rd
Klart

27.10.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar och att lagmotion LM 109/1999 rd avböjs.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.11.1999

Plenarprotokoll
PR 86/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 11.11.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.11.1999 Avslutats PR 88/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.11.1999 Avslutats PR 89/1999 1, 2
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.11.1999 Avslutats PR 90/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.11.1999

Andra samtidigt behandlade ärenden