RP 72/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Stadfäst

09.10.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
738/2009
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Hirvi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.05.2009

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.05.2009 Avslutats PR 54/2009
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 23/2009 rd
Klart

17.06.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

18.06.2009

Plenarprotokoll
PR 71/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.9.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.09.2009 Avbrutits PR 72/2009
09.09.2009 Avslutats PR 73/2009 1-4
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.09.2009 Avbrutits PR 81/2009
25.09.2009 Avslutats PR 83/2009 1
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

01.10.2009