RP 73/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och lagen om bostadsbidrag

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om studiestöd

Stadfäst

21.01.2000

Ikraftträdande

01.05.2000

Författningssamlingen
41/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Stadfäst

21.01.2000

Ikraftträdande

01.05.2000

Författningssamlingen
42/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om studiestöd

2. Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Koskinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

24.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.09.1999 Avslutats PR 59/1999
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet.

Samtidig debatt
???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Utskottsbehandling

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 8/1999 rd
Klart

01.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det andra lagförslaget godkänns utan ändringar, att det första lagförslaget godkänns ändrat, att lagmotionerna 49/1999 rd och 110/1999 rd förkastas, att hemställningsmotionerna 289/1999 rd, 295/1999 rd, 311/1999 rd, 319/1999 rd och 320/1999 rd förkastas och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.12.1999

Plenarprotokoll
PR 102/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 2.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.12.1999 Avförts PR 105/1999
02.12.1999 Avslutats PR 106/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.1999 Avbrutits PR 107/1999
04.12.1999 Avslutats PR 108/1999 4, 5
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avförts PR 110/1999
07.12.1999 Avslutats PR 114/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.12.1999