Riksdagsärenden RP 73/2009

RP 73/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om principen om sista pensionsanstalt

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

14.08.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
634/2009
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

14.08.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
635/2009
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

Stadfäst

14.08.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
636/2009
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

14.08.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
637/2009
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Stadfäst

14.08.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
638/2009
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

Stadfäst

14.08.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
639/2009
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan

Stadfäst

14.08.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
640/2009
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

2. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

3. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

4. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

5. Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

6. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

7. Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan

Lämnats till riksdagen

Datum

15.05.2009

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Hirvi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.05.2009

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.05.2009 Avslutats PR 54/2009 3
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 17/2009 rd
Klart

28.05.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.06.2009

Plenarprotokoll
PR 60/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.6.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
03.06.2009 Avslutats PR 61/2009 10
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.06.2009 Avslutats PR 64/2009 15
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.07.2009