RP 74/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om lärarutbildning

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om upphävande av lagen om lärarutbildning

Stadfäst

03.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1122/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om upphävande av lagen om lärarutbildning

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Taskinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

24.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.09.1999 Avslutats PR 59/1999
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Utskottsbehandling

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 6/1999 rd
Klart

16.11.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.11.1999

Plenarprotokoll
PR 91/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 18.11.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.11.1999 Avslutats PR 93/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.11.1999 Avslutats PR 94/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.1999 Avslutats PR 95/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.11.1999