RP 74/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

13.07.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
636/2001
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 11 a och 24 § lagen om arbetsmarknadsstöd

Stadfäst

13.07.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
637/2001
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 17 och 18 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

Stadfäst

13.07.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
638/2001
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

13.07.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
639/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

2. Lag om ändring av 11 a och 24 § lagen om arbetsmarknadsstöd

3. Lag om ändring av 17 och 18 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

4. Lag om ändring av 18 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Hakkola

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.05.2001

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.05.2001 Avslutats PR 59/2001
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 16/2001 rd
Klart

22.05.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 1-3 godkänns utan ändringar och att det fjärde lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

23.05.2001

Plenarprotokoll
PR 65/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 29.05.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.05.2001 Avslutats PR 66/2001
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.06.2001 Avslutats PR 70/2001
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.06.2001

​​​​