Riksdagsärenden RP 74/2011

RP 74/2011 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen för den privata sektorn och till lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

22.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1456/2011
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

22.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1457/2011
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

Stadfäst

22.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1458/2011
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

22.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1459/2011
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

22.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1460/2011
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

22.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1461/2011
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

Stadfäst

22.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1462/2011
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 10 och 11 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

22.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1463/2011
Beslut

Godkänts

9. Lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012

Stadfäst

22.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1464/2011
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

2. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

3. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

4. Lag om ändring av lagen pension för lantbruksföretagare

5. Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

6. Lag om ändring av i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

7. Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för företagare

8. Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

9. Lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012

Lämnats till riksdagen

Datum

07.10.2011

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Hassinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.10.2011

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.10.2011 Avslutats PR 51/2011 29
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 14/2011 rd
Klart

23.11.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.11.2011

Plenarprotokoll
PR 75/2011 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.11.2011 Avslutats PR 76/2011 8
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
29.11.2011 Avslutats PR 77/2011 29
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.12.2011