RP 75/2007 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Stadfäst

23.11.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1071/2007
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Mäenpää

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

13.09.2007

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.09.2007 Avförts PR 49/2007
19.09.2007 Avförts PR 50/2007
20.09.2007 Avförts PR 51/2007
21.09.2007 Avslutats PR 52/2007
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

23

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 7/2007 rd
Klart

11.10.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar och att lagmotion LM 62/2007 rd förkastas.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

12.10.2007

Plenarprotokoll
PR 64/2007 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 16.10.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.10.2007 Avbrutits PR 65/2007
17.10.2007 Avslutats PR 66/2007 1
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.10.2007 Avbrutits PR 69/2007
24.10.2007 Avslutats PR 70/2007 4-6
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

29.10.2007

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​