RP 76/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen och 18 § lagen om försäkringsmäklare

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen

Stadfäst

05.11.1999

Ikraftträdande

15.11.1999

Författningssamlingen
1014/1999
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 18 § lagen om försäkringsmäklare

Stadfäst

05.11.1999

Ikraftträdande

15.11.1999

Författningssamlingen
1015/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen

2. Lag om ändring av 18 § lagen om försäkringsmäklare

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Heikkilä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

24.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.09.1999 Avslutats PR 60/1999
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 9/1999 rd
Klart

07.10.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.10.1999

Plenarprotokoll
PR 72/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.10.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.10.1999 Avslutats PR 73/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.1999 Avslutats PR 74/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

32

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.10.1999 Avslutats PR 78/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.10.1999