RP 79/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av luftfartslagen och av 14 § i sjöräddningslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Luftfartslag

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

13.11.2014

Författningssamlingen
864/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 14 § i sjöräddningslagen

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

13.11.2014

Författningssamlingen
865/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Luftfartslag

2. Lag om ändring av 14 § i sjöräddningslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Saari

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.06.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.06.2014 Avslutats PR 64/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 12/2014 rd
Klart

16.10.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.10.2014

Plenarprotokoll
PR 100/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.10.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.10.2014 Avslutats PR 101/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.10.2014 Avslutats PR 105/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkning till dess 97 § beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

29.10.2014

Referenser till EU-dokument

​​​​