RP 80/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om arbete till sjöss från 2006 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om arbete till sjöss från 2006

Stadfäst

21.12.2012

Ikraftträdande

09.01.2014

Författningssamlingen
951/2012
Fördragsserien
51/2013
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Konvention om arbete till sjöss från 2006

Förordningen träder i kraft

06.06.2013

Författningssamlingen
385/2013
Fördragsserien
52/2013
Beslut

Godkänts

Beslut

Godkänts

2. Meddelande angående konventionen om arbete till sjöss från 2006, punkt 10 i standard A4.5 - Socialförsäkring

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om arbete till sjöss från 2006

Internationella avtal i propositionen

1. Konvention om arbete till sjöss från 2006

2. Meddelande angående konventionen om arbete till sjöss från 2006, punkt 10 i standard A4.5 - Socialförsäkring

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Heinonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.09.2012

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.09.2012 Avslutats PR 77/2012
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 4/2012 rd
Klart

28.09.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner konventionen till den del den hör till Finlands behörighet, godkänner att Finland avger det meddelande som avses i propositionen och godkänner lagförslaget utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.10.2012

Plenarprotokoll
PR 90/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.10.2012.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.10.2012 Avslutats PR 91/2012
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.10.2012 Avslutats PR 93/2012
Beslut

Riksdagen godkände konventionen samt att ett meddelande avges. Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

25.10.2012

​​​​