RP 86/2003 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 4 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

28.11.2003

Ikraftträdande

01.12.2003

Författningssamlingen
970/2003
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 4 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

28.11.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
971/2003
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

2. Lag om ändring av 4 § 2 mom. lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Maisonlahti

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.10.2003

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.10.2003 Avslutats PR 72/2003
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 15/2003 rd
Klart

05.11.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar och att lagmotion LM 65/2003 rd förkastas.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.11.2003

Plenarprotokoll
PR 90/2003 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 11.11.2003.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.11.2003 Avslutats PR 91/2003 1, 2
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.11.2003 Avslutats PR 94/2003
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.11.2003

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​