RP 87/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1206/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Kouhia

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.05.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.05.2004 Avslutats PR 56/2004
Beslut

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 22/2004 rd
Klart

21.10.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

16.11.2004

Plenarprotokoll
PR 121/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 17.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.11.2004 Avslutats PR 122/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.2004 Avslutats PR 125/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.12.2004

Referenser till EU-dokument

​​​​