Riksdagsärenden RP 89/2011

RP 89/2011 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som gäller inom den privata sektorn och av 11 § i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

22.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1427/2011
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 26 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

22.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1428/2011
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

22.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1429/2011
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 2 och 20 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

22.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1430/2011
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

Stadfäst

22.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1431/2011
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 26 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

Stadfäst

22.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1432/2011
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

22.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1433/2011
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 25 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

22.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1434/2011
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen

Stadfäst

22.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1435/2011
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 78 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Stadfäst

22.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1436/2011
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 11 § i lagen om lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Stadfäst

22.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1437/2011
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

2. Lag om ändring av 26 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

3. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

4. Lag om ändring av 2 och 20 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

5. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

6. Lag om ändring av 26 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

7. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

8. Lag om ändring av 25 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

9. Lag om ändring av 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen

10. Lag om ändring av 78 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

11. Lag om ändring av 11 § i lagen om lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Lämnats till riksdagen

Datum

14.10.2011

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Hirvi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.10.2011

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.10.2011 Avförts PR 54/2011 18
19.10.2011 Avslutats PR 55/2011 7
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 11/2011 rd
Klart

15.11.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.11.2011

Plenarprotokoll
PR 71/2011 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.11.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.11.2011 Avslutats PR 72/2011 4
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
22.11.2011 Avslutats PR 73/2011 23
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.12.2011