RP 9/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet

Stadfäst

18.06.1999

Ikraftträdande

01.07.1999

Författningssamlingen
753/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Mentula

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.05.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.05.1999 Avslutats PR 25/1999
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 1/1999 rd
Klart

28.05.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.06.1999

Plenarprotokoll
PR 28/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 2.6.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.06.1999 Avslutats PR 29/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.06.1999 Avslutats PR 31/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.06.1999 Avslutats PR 32/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.06.1999

Referenser till EU-dokument

​​​​