Riksdagsärenden RP 91/2010

RP 91/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om arbetspension för den privata sektorn samt till lag om ändring av 11 och 55 § i folkpensionslagen

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

29.10.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
909/2010
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 10 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

29.10.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
910/2010
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

29.10.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
911/2010
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 6 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

29.10.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
912/2010
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

Stadfäst

29.10.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
913/2010
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 5 och 13 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

Stadfäst

29.10.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
914/2010
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

29.10.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
915/2010
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 12 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

29.10.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
916/2010
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 11 och 55 § i folkpensionslagen

Stadfäst

29.10.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
917/2010
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

2. Lag om ändring av 10 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

3. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

4. Lag om ändring av 6 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

5. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

6. Lag om ändring av 5 och 13 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

7. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

8. Lag om ändring av 12 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

9. Lag om ändring av 11 och 55 § i folkpensionslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

11.06.2010

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Hirvi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.06.2010

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.06.2010 Avslutats PR 65/2010 15
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 19/2010 rd
Klart

10.09.2010

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.09.2010

Plenarprotokoll
PR 85/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.9.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
21.09.2010 Avslutats PR 86/2010 19
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
24.09.2010 Avslutats PR 89/2010 2
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.10.2010