RP 95/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2013

1. Statsbudgeten för 2013

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
959/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Statsbudgeten för 2013

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Budgetchef Mäkinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

18.09.2012

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 39/2012 rd
Klart

13.12.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner förslaget till statsbudget för 2013 i enlighet med propositionen och den kompletterande propositionen med de föreslagna ändringarna, godkänner de ovan föreslagna 11 uttalandena, förkastar budgetmotionerna BM 1-227, 229-424 och 426-602/2012 rd och godkänner att budgeten tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Utrikesutskottets utlåtande
UtUU 4/2012 rd
Klart

23.10.2012

Revisionsutskottets utlåtande
ReUU 7/2012 rd
Klart

17.10.2012

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 14/2012 rd
Klart

19.10.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Lagutskottets utlåtande
LaUU 10/2012 rd
Klart

09.10.2012

Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 14/2012 rd
Klart

18.10.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 22/2012 rd
Klart

19.10.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 7/2012 rd
Klart

19.10.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 3 avvikande meningar

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 10/2012 rd
Klart

19.10.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 15/2012 rd
Klart

19.10.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 37/2012 rd
Klart

18.10.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Framtidsutskottets utlåtande
FrUU 5/2012 rd
Klart

17.10.2012

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 16/2012 rd
Klart

18.10.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 13/2012 rd
Klart

18.10.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.12.2012

Plenarprotokoll
PR 130/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2012 och godkände förfaringssättet, som iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.12.2012 Avbrutits PR 131/2012
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Obs!

Allmänna debatten har avslutats.
Huvudtitlarna 21,22,23: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.12.2012 Avbrutits PR 132/2012
???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Obs!

Huvudtitlarna 24,25,26,27,28: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.12.2012 Avbrutits PR 133/2012 1-46
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Obs!

Huvudtitlarna 21-28 : godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 29-32: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.12.2012 Avbrutits PR 134/2012 1-230
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Obs!

Huvudtitlarna 29-32: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 33,35,36: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.12.2012 Avslutats PR 135/2012 77-112
Förtroendeomröstning Plenarprotokoll
PR 135/2012
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände avdelning 11 - 13, 15, den allmänna delen i detaljmotiveringen och den allmänna motiveringen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotion BM 1 - 227, 229 - 424 och 426 - 602/2012 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Ärendet slutbehandlat.

Obs!

Huvudtitlarna 33,35,36: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.

Riksdagens skrivelse

Datum

21.12.2012

Skrivelse
RSk 36/2012 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden

Ämnesord

​​​​